731 867 679 info@voltx.cz

Nová zelená úsporám Light

Nzu Light Zakladni Varianta Barva Jpg

Fotovoltaický ohřev vody s dotací až 70 000 kč

Program Nová zelená úsporám Light přijímá žádosti o dotace na solární systémy pro ohřev vody. Zažádejte si předem o příspěvek na vlastní fotovoltaickou elektrárnu a investujte do své budoucnosti.

Výhody

 • Úspora nákladů - Celoroční úspora nákladů na ohřev až 70%
 • Žádná hotovost - Díky NZÚ light lze čerpat dotaci předem formou zálohy.
 • Řešení pro každého - Naše řešení je možno přizpůsobit téměř komukoliv na míru, instalujeme po celé ČR.
Panel
Bojler 1
Antik
App

Kolik můžete získat?

Můžete získat 50 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler, nebo 70 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem.

Podmínky získání dotace:

Pro získání dotace musí všichni členové domácnosti splňovat alespoň jedno z těchto kritérií:

 • pobírat starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně
 • domácnost žadatele musí pobírat příspěvek na bydlení nebo příspěvek na dítě

Dále musí žadatel splnit následující:

 • Příjemci starobního důchodu ani členové jejich domácnosti nesmí vlastnit žádnou další nemovitost určenou k bydlení ani podíl na takovéto nemovitosti.
 • montáž musí provést odborně způsobilá osoba s oprávněním podle zákona o hospodaření energií
 • Minimální instalovaný výkon panelového pole 2 kWp
 • Minimální akumulační objem: 45 l/kWp

Co potřebujete:

 • vlastnictví bankovního účtu – stačí výpis nebo smlouva o zřízení účtu.
 • odborný posudek – zdarma vystaví zástupce Místní akční skupiny nebo Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) zřizované ministerstvem průmyslu.
 • dokumentace stavu před započetím úprav – fotografie.
 • nízkopříjmovost – pokud jste důchodci, musíte to doložit třeba aktuálním výměrem důchodu, pokud jste pobírali příspěvek na bydlení, dokládáte rozhodnutí o příspěvku.

Sestava pro fotovoltaický ohřev vody obsahuje:

Solární ohřev vody o výkonu 2,3 kWp s bojlerem o objemu 125 l a solárním regulátorem Antik PWH 01 V3

Solární regulátor disponuje dvěma výstupy s automatickým přepínáním mezi FV a sítí s prioritou FV ohřevu.

od 70 001 Kč

 • Celková cena včetně DPH – 70 001 Kč
 • Garantovaná dotace až 70 000 Kč
 • Konečná cena vč. DPH – 1 Kč
 • 5x fotovoltaický panel Phono Solar o výkonu 460Wp
 • 1x regulátor Antik PWH 01 V3 s možností sledování výkonu online
 • 1x Bojler Dražice 125 l - Kvalitní elektrický akumulační ohřívač určený pro zavěšení na zeď
 • 1x DC Rozváděč pro montáž na zeď s ochranou proti přepětí
 • 1x kabelové trasy v chráničce k propojení celého systému a zajištění správné funkce

Solární ohřev vody o výkonu 3 kWp s bojlerem o objemu 200 l a solárním regulátorem Antik PWH 01 V3

Solární ohřev vody o výkonu 3 kWp s bojlerem o objemu 200 l a solárním regulátorem Antik PWH 01 V3

od 86 000 Kč

 • Celková cena včetně DPH – 86 000 Kč
 • Garantovaná dotace až 70 000 Kč
 • Konečná cena vč. DPH – 16 000 Kč
 • 6x fotovoltaický panel Phono Solar o výkonu 500Wp
 • 1x regulátor Antik PWH 01 V3 s možností sledování výkonu online
 • 1x Bojler Dražice 200 l - Kvalitní elektrický akumulační ohřívač určený pro zavěšení na zeď
 • 1x DC Rozváděč pro montáž na zeď s ochranou proti přepětí
 • 1x kabelové trasy v chráničce k propojení celého systému a zajištění správné funkce

Máte zájem o realizaci?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám ozveme …

12 + 9 =