731 867 679 info@voltx.cz

Dotace na fotovoltaiku

Dotace na fotovoltaiku z programu Nová zelená úsporám

I letos můžete na svou elektrárnu čerpat dotaci z programu Nová Zelená Úsporám. Od září 2023 přichází v platnost nové podmínky pro její čerpání. Administrace žádostí bude od září jednodušší a rychlejší. Vy se tak budete moci těšit z uspořených peněz o to dříve. Pro hladký průběh i tak doporučujeme přenechat vyřízení dotace někomu zkušenému. My pro vás dotaci rádi vyřídíme.

Jak to funguje?

Podání žádosti

O dotaci můžete požádat před realizací, v průběhu a nebo až po ukončení instalace. To znamená, že nezáleží, jestli už máte panely na střeše a nebo ne. My upřednostňujeme podání žádosti co nejdříve – abyste na proplacení části vynaložených nákladů na fotovoltaiku nemuseli zbytečně čekat. Žádost tedy většinou podáváme ještě před tím, než s panely reálně vylezeme na střechu.

Obecné podmínky pro získání dotace

  • dotace na fotovoltaiku slouží pro instalace s přednostním využitím energie v obytných částech budovy, připouští se ale také dodávka do sítě
  • instalace pro rodinné domy do 10 kWp
  • o dotaci můžete žádat i zpětně – na instalace realizované od 1. ledna 2021
  • výše dotace může být až 50% celkových realizačních výdajů
  • v programu je možno získat dotační bonusy, například kombinační bonus při instalaci fotovoltaiky a nabíječky elektromobilu
  • není možné čerpat prostředky z více národních veřejných prostředků či jiných fondů EU

Kdo může získat dotaci a na jaký typ nemovitosti?

Žadatelem jste vy, my za vás ale dotaci rádi vyřídíme. Abyste ji mohl čerpat, musíte být vlastník, stavebník (platí pro nové domy ve výstavbě) nebo nabyvatel (v případě kupujícího) a mít právo nakládat s nemovitostí.

Nemovitost, na kterou žádáte o dotaci musí být rodinný nebo bytový dům užívaný k trvalému bydlení. Znamená to tedy, že se může jednat i o rekreační objekt, který je celoročně obydlen. V tomto případě budete muset doložit, že tomu tak opravdu je a minimálně posledních 12 měsíců tu někdo bydlí.

Kolik peněz tedy mohu získat zpět?

FVE – fotovoltaické systémy pro výrobu el. energieaž 200 000 Kč

Ekomobilita – dobíjecí stanice pro elektromobily15 000 Kč

Bonusy – kombinační bonus10 000 – 80 000 Kč

Dotaci vyřídíme za Vás …

Stačí když nám na sebe dáte kontakt a my se postaráme o zbytek.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Novinky v oblasti dotací Nová Zelená Úsporám od září 2023

Od září se znovu otevře systém pro podávání žádostí pro dotace NZÚ. Administrace bude jednodušší a tím i rychlejší. Nově již není potřeba dokládat účetní doklady. Stačí, když si je ponecháte pro případnou kontrolu. Není potřeba ani projektová dokumentace (nebude možné čerpat 5 000 Kč bonus na její zpracování).

Nejvyšší možná částka dotace na fotovoltaiku se nemění. Změna se týká elektromobility. Nynějších 30 000 Kč se snižuje na 15 000 Kč za jednu dobíjecí stanici. Čerpání je omezeno pouze na jednu stanici – wall box.

S dotací v programu Nová Zelená Úsporám vám pomůžeme. Vy se tak nebudete muset o nic starat.